Şarkı sözleri


Yeni Şarkı Sözlerinden Haberdar Olmak İçin Uygulamamızı Ücretsiz İndirin!


Dunne – Breken Lyrics

[verse]
Een Jongetje op straat, biddend voor een beter leven
Is waar hij op staat, want mensen wilden hem niks geven
Boys die hem loeren maar hij is zo gedreven
Om te doen wat hij wilt maar hij kan niet beter weten
Hij zinkt wanneer hij denkt aan een goede toekomst
Hij kan alleen maar denken aan beter voedsel
‘s nachts slaapt hij op straat hij wilde zich beter voelen
Maar overdag is hij zijn leven aan het verwoesten
Zit aan de drugs maar kan niet beter weten
Hij wilde beter eten, zijn geld naar slechte leven
Hij probeert wel te klimmen hij probeert ernaar te streven
Maar maakt het te zwaar waardoor de treden breken
Hij huilt in het diepte van de nacht, hij voelt zich zo alleen
Heeft niemand om zich heen, iedereen die is gemeen
Wanneer mensen hem willen helpen voelt het als een steek
Waardoor hij kapot gaat en langzaam breekt

[Chorus]
Voel m’n ziel breken
Probeer m’n hand uit te steken
Ben aan het zweten
Nu pas voel ik mijn gebreken
Voel m’n hart breken
Te lang stil gezeten
Voel ‘t steken
Het voelt vervelend

[verse]
Een meisje loopt op straat net gedumpt door dr vriendje
Net zwanger gemaakt is dit wat ze verdiende
Heeft geen steun meer over is wat ziet ze
Ze heeft geen gevoel meer over al is ze verdrietig
Ze belt haar vriendin op die ze heeft laten vallen
Voor jongens deed ze alles zelfs als ze vroegen ballen
Haar vriendin verteld dat ze niet meer hoeft te bellen
Dat ze beter niet meer connect “is beter voor allen”
Ze zakt weg haar ouders ziet ze al een tijd niet meer
Haar familie heeft haar verstoten het doet zo’n zeer
Het voelt niet als haar fout ze vind het skeer
Maar ze maakt dezelfde fout elke keer
Ze onderscheidt het beste niet voor haarzelf
Wat is de grens tussen goed en fout als niemand die vraag stelt
Maar ze moet nu beter weten is dat wat voor haar geldt!?
Mensen gebruiken haar alsof het in het leven toch niet telt

[Chorus]
Voel m’n ziel breken
Probeer m’n hand uit te steken
Ben aan het zweten
Nu pas voel ik mijn gebreken
Voel m’n hart breken
Te lang stil gezeten
Voel ‘t steken
Het voelt vervelend
Het voelt vervelend

Dunne – Breken Lyrics (English Translate)

[fresh]
A boy on the street, praying for a better life
Is what he is on, because people did not want to give him anything
Boys who are watching him, but he is so driven
To do what he wants but he can not know better
He sinks when he thinks of a good future
He can only think of better food
at night he sleeps on the street he wanted to feel better
But during the day he is devastating his life
Sit on the drugs but can not know better
He wanted better food, his money to bad life
He does try to climb, he tries to strive for it
But it makes it too heavy which breaks the steps
He cries in the depth of the night, he feels so alone
No one around him, everyone who is mean
When people want to help him it feels like a stab
Which causes him to break and break slowly

[Chorus]
Feel my soul break
Try to stick out my hand
Am sweating
Only now do I feel my faults
Feel my heart break
Stayed too long
Feel the stitches
It feels annoying

[fresh]
A girl on the street just dumped by dr boyfriend
This is exactly what she deserves
She has no support anymore what she sees
She has no feeling anymore, even though she is sad
She calls her friend who she has dropped
For boys she did everything even when they asked for balls
Her friend says she no longer needs to call
That they better not connect “is better for all”
She sinks away her parents have not seen them for a while
Her family has repudiated her it is doing so very much
It does not feel like her mistake she likes the skate
But she makes the same mistake every time
She does not distinguish the best for herself
What is the boundary between right and wrong when no one asks that question
But she should know better now that what applies to her !?
People use it as if it does not count in life

[Chorus]
Feel my soul break
Try to stick out my hand
Am sweating
Only now do I feel my faults
Feel my heart break
Stayed too long
Feel the stitches
It feels annoying
It feels annoying

Ekleyen

Admin

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.